Новини

Онлайн панаир „Социални предприятия” на платформата на Balkan Fair Online - balkanfair.online

14.11.2023

НФРИ и МТСП организираха Онлайн панаир на социалните предприятия в дните 13-19 ноември 2023 г. на уеб платформата balkanfair.online под наименованието Онлайн панаир „Социални предприятия”.... още


Единадесети европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика на 5 - 7 октомври 2023 г.

10.10.2023

Тазгодишното издание на Единадесетия европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика се проведе в периода 05-07.10.2023 г. в НДК гр. София в рамките на Българското председателство на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация.... още


BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение"

16.08.2023

Краен срок за кандидатстване: 29.09.2023 г., 17:30 ч.... още


Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Националния план за устойчивост и развитие

02.07.2023

... още


Конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

30.05.2023

... още


Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

04.05.2023

... още


ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ по Националния план за възстановяване и устойчивост

01.03.2023

... още


BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

01.03.2023

... още


Кръгла маса "Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България" на 19.06.2023 г. в София

30.06.2023

На 19 юни 2023 г. в сградата на Народното събрание се проведе кръгла маса "Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България"... още


Национален форум "Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания" в Пловдив

30.05.2023

На 30 май 2023 г. в град Пловдив се проведе Национален форум "Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания", организиран от "Балкански институт по труда и социалната политика", ХОЛДИНГ КЦМ 2000 и подкрепата на НФРИ. ... още


НОВА ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ по Националния план за възстановяване и устойчивост

07.02.2023

Краен срок: до 17.30 ч. на 15.06.2023 г.... още


МТСП обяви прием по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания

07.02.2023

Краен срок: до 17.30 ч. на 24.04.2023 г. ... още


Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

07.02.2023

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2023 г.:... още


Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/

07.02.2023

Краен срок: 17.30 ч. на 29.03.2023 г.... още


Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

07.02.2023

Краен срок: 17.30 ч. на 6.03.2023 г.... още


Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с ув

07.02.2023

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 13.03.2023 г. за социални проекти и 28.03.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти... още


Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания

07.02.2023

Краен срок: до 17.30 ч. на 21.03.2023 г. ... още


Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

07.02.2023

Краен срок: до 17.30 ч. на 27.02.2023 г. ... още


Информационна кампания на Агенцията за хората с увреждания онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите

07.02.2023

Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите.... още


Онлайн панаир „Социални предприемачи”

14.11.2022

Кога? 14-21 ноември 2022
Къде? Онлайн платфoрмата на Balkan Fair https://balkanfair.online/... още


Агенцията за хората с увреждания удължава срока за подаване на проектните предложения по Национална програма за заетост на хората с увреждания /НПЗХУ/ по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания до 31.08.2022 г.

19.08.2022

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:... още


ЕК одобри Програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г.

18.08.2022

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е официално одобрена от Европейската комисия и е първата програма в България, която получи „зелена светлина“ от Брюксел.... още


Схема BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по „Програма за икономическа трансформация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

16.08.2022

Срок за кандидатстване: 16.30 ч. на 21 септември 2022 г.... още


Ремонтни дейности на съществуващ сграден фонд, свързани с подобряване условията на труд на персонала към Фонд „Условия на труд”

30.07.2022

Фонд „Условия на труд” е юридическо лице създаден към Министерство на труда и социалната политика, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. ... още


Прилагане на Наредбата за трудоустрояване от специализираните предприятия и кооперации. Отстраняване на грешки и защита от санкции, които контролните органи на Главна инспекцията по труда могат да налагат.

30.07.2022

Съгласно чл. 13, ал.1 от Наредбата за трудоустрояването: На трудоустроени работници или служители с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност освен изработеното по трудови норми и разценки за здрави работници или служители се заплаща допълнително месечно възнаграждение, чийто размер зависи от степента на намалената работоспособност, както следва... още


Нов изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания

20.07.2022

От 18 юли 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) има нов изпълнителен директор - доц. д-р Георги Йорданов. ... още


Нова мярка по Програма РЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика на местно и регионално ниво

30.06.2022

През есента на 2022 г. предстои стартирането на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. ... още


Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

30.06.2022

Правителството прие План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. ... още


Десето юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика

24.06.2022

В периода 20-23 юни 2022 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив, палата 11, се проведе Десетото юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика.... още


На 31 май 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

02.06.2022

Краен срок за кандидатстване: 04.07.2022 г.... още


На 31 май 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

31.05.2022

Краен срок за кандидатстване: 04.07.2022 г.... още


Работна среща на експерти от Министерството на труда и социалната политика и национално представителни организации на и за хора с увреждания във връзка с преобразуването на Агенцията за хората с увреждания в Държавна агенция за хората с увреждания

30.05.2022

На 12 май 2022 г. се проведе работна среща на експертно ниво в която взеха участие експерти от МТСП и от национално представителните организации на и за хора с увреждания... още


Заседание на Организационни комитет на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика

30.05.2022

На 3 май 2022 г. в качеството си на член на Организационния комитет на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика. ... още


На 11 май 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

15.05.2022

Краен срок за кандидатстване: 20.06.2022 г.... още


Кръгла маса „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства”

20.04.2022

На 19 април т. г. в зала 1 на сградата на Народното събрание се състоя кръгла маса на тема „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства” под егидата на председателя на 47-о НС Никола Минчев, организирана от национално представителните организации на и за хората с увреждания (НПОХУ). ... още


Начало на съвместна работа за решаване проблемите на хората с увреждания в областта на медицинската експертиза

31.03.2022

Към Министерството на здравеопазването (МЗ) ще бъде създадена работна група за предприемане на конкретни действия по проблемите на хората с увреждания по различните казуси с експертните решения на ТЕЛК.... още


Фонд „Социална закрила" ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги

14.01.2022

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира за финансиране проектни предложения на общини и частни доставчици за модернизация на материалната база на социални услуги и подкрепа на дейността на социални предприятия.... още


Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/

14.01.2022

Краен срок: 17.30 ч. на 26.04.2022 г.... още


Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

14.01.2022

Краен срок: 17.30 ч. на 21.03.2022 г.... още


Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с ув

14.01.2022

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 31.03.2022 г. за социални проекти и 17:30 ч. на 11.04.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти ... още


Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

14.01.2022

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2022 г.:... още


Промени в проект „Заетост за теб”

30.12.2021

Приети са изменения във финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост за теб” и срокът му се удължава до 30.06.2023 г.... още


Мярката 60/40 продължава и през януари и февруари 2022 г.

30.12.2021

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности и през първите два месеца на 2022 г.... още


Национално представените организации обсъдиха с министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков проблемите пред хората с увреждания

30.12.2021

Неправителствени организации, които са част от Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет проведоха среща с министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков на 19 януари т.г.... още


МТСП отличи 11 социални предприятия с Годишната награда за социална иновация

30.12.2021

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) отличи 11 социални предприятия в конкурса за Годишната национална награда за социална иновация, който се проведе за седми пореден път.... още


Подкрепа за работодателите за запазване на заетостта през 2022 г.

30.12.2021

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности и през първите два месеца на 2022 г. ... още


Декларация на национално представените организации на и за хора с увреждания по повод 3 декември –Международния ден на хората с увреждания

30.11.2021

Национално представените организации на и за хората с увреждане излязоха с декларация пред управляващите, в която заявиха готовността си за продължаване на активното си участие в създаването и реализацията на социалните политики и усъвършенстване на действащата нормативна база за промяна на социалния статус на хората с увреждания в България.... още


Правителството осигури допълнително 250 млн. лв. за запазване на заетостта на около 65 000 работници и служители по мярката 60 на 40

30.11.2021

Правителството одобри допълнителен трансфер от 250 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт.... още


60 000 ще запазят работа с новия дизайн на мярката „Запази ме +”

30.11.2021

Агенцията по заетостта стартира прием на заявления за компенсации за запазване на заетостта по проект „Запази ме +“ от днес. ... още


Две неприсъствени заседания на Националния съвет на хората с увреждания към Министерски съвет

30.11.2021

През м.ноември 2021 г. се проведоха две неприсъствени заседания на Националния съвет на хората с увреждания към Министерски съвет, на които бяха разгледани:... още


Девети европейски форум за социално предприемачество – 29 септември – 4 октомври 2021 г.

07.10.2021

„Социалното предприемачество създава условия и дава възможност на уязвимите групи да се трудят пълноценно и да разгръщат своя талант, така че да не разчитат на помощи и подаяния, а да се чувстват достойни членове на нашето общество”... още


Покана за официално откриване в Пловдив на Деветия европейски форум за социално предприемачество

24.09.2021

и участие в конференция на 29 и 30 септември 2021 г. ... още


ХI-ти Гала концерт на Фестивала за поп и рок музика "София" 2021, което се провежда по случай празника на София и в подкрепа на Информационната кампания в подкрепа на жени с репродуктивни проблеми „Да сверим биологичния си часовник навреме“.

10.09.2021

... още


Агенцията за хората с увреждания обявяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ)

18.08.2021

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.09.2021 г... още


Агенцията за хората с увреждания обявяви конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

21.07.2021

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2021 г.... още


Агенцията за хора с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

21.07.2021

Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 16.08.2021 г.... още


Втори конкурс за финансиране на проекти със стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с уврежда

12.07.2021

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 26.08.2021 г. ... още


Служебното правителство представи мерки за подкрепа на бизнеса и работещите

12.06.2021

Гаранционна програма в размер на 2,5 млрд. лв. в помощ на малкия и средния бизнес и самоосигуряващите се лица и продължаване на мярката за запазване на заетостта 60/40 през месеците юни и юли са част от новите мерки на правителството за възстановяване на икономиката.... още


Държавата ще продължи да изплаща средства на работодателите за запазване на заетостта до края на юли 2021 г.

01.06.2021

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители до 31 юли 2021 г.... още


КООП ФЕСТ „Заедно с хората с увреждания“

01.06.2021

Заповядайте на първото издание на „КООП ФЕСТ „Заедно с хората с увреждания“! Фестивалът ще се проведе от 03 до 06 юни в паркът на хотел „Жеравна“ – гр. Банкя... още


До 15 април се приемат заявления по мярката 60/40 за получаване на средства за периода януари – март 2021 г.

09.04.2021

Агенцията по заетостта напомня на работодателите, които отговарят на условията на ПМС 151/2020 г. (изм. с ПМС 416/2020), че ако желаят да получат средства за периода януари – март 2021 г., могат да подадат заявление и изискваните към него документи до 17.00 ч. на 15 април 2021 г.... още


Удължава се срокът за изплащане на компенсации по проект „Запази ме”

02.04.2021

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че Министерски съвет прие ново Постановление №99/19.03.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 325/2020 г.... още


Агенцията по заетостта предлага на бизнеса финансиране за близо 2000 нови работни места

25.03.2021

От днес, 25 март, Агенцията по заетостта стартира процедура за прием на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при наемането на безработни лица.... още


Прием на документи за изплащане на компенсации по проект „Запази ме”

24.03.2021

Във връзка със заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г., Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме” ... още


Актуализирана е заповедта по проект "Запази ме"

16.03.2021

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева актуализира заповедта за временно ограничените икономическите дейности, чиито работници могат да получат компенсация по проект „Запази ме“ от държавата заради това, че са в неплатен отпуск.... още


Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни по Закона за насърчаване на заетостта

08.03.2021

От днес, 08.03.2021 г., във всички бюра по труда в страната се приемат заявления от работодатели или регистрирани безработни за ползване на финансова подкрепапо Закона за насърчаване на заетостта.... още


Стартира процедура за над 78 млн. лв. за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК

22.02.2021

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. ... още


Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“.

10.02.2021

Във връзка с обявения от Агенцията за хората с увреждания конкурс за финансиране на проекти по Национална програма за заетост на хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“.... още


Конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

08.02.2021

Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения.... още


Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда по чл. 49 от Закона за хората с уврежда

08.02.2021

генцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.... още


НСРХУ стартира Проект „Равни възможности, реализация, развитие”

08.02.2021

На 1 декември т.г. Националното сдружение на работодателите на хора с увреждания стартира Проект „Равни възможности, реализация, развитие” по схема BG051PO001-5.1.05 “СЪПРИЧАСТНОСТ”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския Социален фонд на Европейския съюз.... още


Информационен „Ден на отворените врати“ на АХУ

08.02.2021

Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите. Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмите, както и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения. Информационните сесии ще се проведат, както следва:... още


Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

27.01.2021

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2021 г.:... още


Над 33 млн. лв. от ПРЧР 2021-2027 ще бъдат отделени за подкрепа на социалното предприемачество

30.12.2020

Над 33 млн. лв. от Програмата за развитие на човешките ресурси (ПРЧР) за програмен период 2021-2027 г. ще бъдат отделени за подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество в следващите седем години.... още


Одобрена е Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030

30.12.2020

Правителството прие Национална стратегия за хората с увреждания за периода 2021-2030 г. чието изпълнение трябва да допринесе за създаването на по-добри условия и възможности на хората с увреждания да упражняват правата си и да участват в отделните сфери на обществения живот равноправно с останалите български граждани.... още


Възможности за финансиране на достъпна жилищна среда за хора с увреждания

20.12.2020

Министерството на труда и социалната политика стартира нова кампания за набиране на проекти, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.... още


3 декември – Международния ден на хората с увреждания

03.12.2020

Световното обществено внимание всяка година е насочено към мотивиране на политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.... още


„Flourish” – международен проект за иновациите в модерните предприятия

30.11.2020

На 20 октомври в „София Хотел Балкан” бе проведена заключителна конференция на международния проект „FLOURISH”.... още


Фонд на фондовете насочва ресурс от 762 милиона лева в отговор на икономическите последици от кризата

30.11.2020

Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020 година.... още


Изменение на Националната Стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 20142020

26.11.2020

Правителството прие Решение за допълнение на РМС № 37 от 2014 г. за приемане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. (НСНМСП 2014- 2020).... още


Старт на третият етап на мярката 60/40 за работодатели

19.11.2020

Работодателите, които искат държавна подкрепа за запазване на заетостта на своите служители, вече могат да подават документи в бюрата по труда за третия етап на мярката 60/40.... още


Анти КОВИД План за възстановяване и устойчивост на Република България

19.11.2020

До 29 ноември 2020 г. на Портал за обществени консултации се приемат мнения и становища относно „Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България – октомври 2020 г.“... още


Онлайн форум „Работодатели с големи сърца“ ще се проведе от 11 до 18 ноември

11.11.2020

Онлайн панаир „Работодатели с големи сърца“ ще се проведе от 11 до 18 ноември през интернет платформата Balkan Fair Online.... още


Онлайн заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма развитие на човешките ресурси

29.10.2020

ПРЧР 2021-2027 ще има две основни области на въздействие – насърчаване на заетостта и социално включване.... още


Месечна целева помощ за семейсва с деца до 14 годишна възраст при обявена извънредна епидемична обстановка

20.09.2020

В Държавен вестник, бр. 77 от 01.09.2020 г., е обнародвано ПМС № 218 от 17.08.2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с което се регламентира нов вид месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.... още


Актуални възможности за финансова подкрепа на работодателите и стартиране на собствен бизнес

20.09.2020

На 14.09.2020 г. Агенцията по заетостта обяви актуалните възможности за финансова подкрепа на работодателите, които желаят да наемат безработни лица по различни програми и мерки по заетостта, реализирани в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2020 г.... още


Годишна национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика)

20.09.2020

Срок за кандидатстване: 16.10.2020 г. 17.30 ч. ... още


Проведе се Десетото заседание на Комитета по наблюдение на ОП Иновации и конкурентноспособност и ОП Инициатива за МСП

20.09.2020

На 17 септември 2020 г., в „София Хотел Балкан“, гр. София, се проведе Десетото заседание на Комитета по наблюдение на ОП Иновации и конкурентноспособност и ОП Инициатива за МСП, на което като редовен член взе участие и Е.Тодорова, председател на НФРИ, като представител на НСРХУ.... още


Трудови права на хората с увреждания в България и подкрепа на работодателите за наемане на хора с увреждания

26.08.2020

Специална закрила в чл.314, гарантиране правото на трудоустрояване поради болест или трудова злополука, за изпълняване на друга подходяща работа или същата при облекчени условия.... още


Микрокредити до 50 000 евро за социални и стартиращи предприятия по инструмент, финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси

26.08.2020

Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро със срок на изплащане до 10 години. ... още


Заседания на работната група за промени на Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ

26.08.2020

През м.август 2020 г. беше сформираната със заповед на министъра на труда и социалната политика междуведомствената работна група за разработване на нормативни промени в Закона за хората с увреждания и в Закона за личната помощ.... още


Общо три антикризисни мерки ще се прилагат от 1 юли 2020 г. за работодателите

29.07.2020

Продължаване на схемата 60/40 с още три месеца и за повече сектори.... още


Удължава се срока за получаване на средства от държавата за запазване на заетостта

29.07.2020

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.... още


Финансиране на проекти от АХУ за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

30.06.2020

Срок за кандидатстване: 13.07.2020 г. 17.30 ч.... още


Обучителни видеа за регистриране на социални предприятия

30.06.2020

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) публикува обучителни видео материали за вписване на социални предприятия Клас А и Клас А+ в Регистъра на социалните предприятия.... още


Правителството одобри промени в Плана за действие по социална икономика за периода 2020-2021 г.

30.06.2020

Правителството прие промени в Плана за действие по социална икономика за периода 2020-2021 г. ... още


Конкурс на Агенцията за хората с увреждания насочен към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна

28.05.2020

Срок за кандидатстване: 6.07.2020 г. 17.30 ч.... още


Агенцията по заетостта стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”

28.05.2020

Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна.... още


До 30 юни работодателите могат да подават заявления за компенсации по схемата 60/40

28.05.2020

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.06.2020 г.... още


Превод на практическите ръководства в борбата с COVID – 19

28.05.2020

С оглед на предизвикателствата, свързани с трудностите пред функционирането на системите за подкрепа в ситуация на пандемия, които са от жизненоважно значение за живота на хората с увреждания, както и във връзка с други сериозни проблеми, свързани с изолацията на хората с увреждания в специализирани институции и домове, където съществува повишен риск от заразяване с COVID – 19, Ви информирам, че Министерство на здравеопазването (МЗ) изиска превод на практическите ръководства, предоставени от г-жа Каталина Девандас, Специален докладчик на ООН по правата на хората с увреждания.... още


Европейския съюз издаде насоки за адаптиране на работните места и защита на работещите в условията на пандемията от COVID-19

28.05.2020

Европейската комисия публикува Насоки на ЕС за завръщане на работното място в условията на пандемията с COVID-19.... още


Инспекцията по труда с указания за работодателите при попълване оценката на риска във връзка с епидемиологичната обстановка

28.05.2020

Работниците и служителите, които се завръщат на работа, следва да бъдат инструктирани за правилата за безопасност.... още


Агенцията по заетостта въвежда нови електронни и дистанционни процедури за работодателите

28.05.2020

Агенцията по заетостта въвежда нови електронни и дистанционни процедури за по-бързо и лесно предоставяне на своите посреднически услуги за работодатели. ... още


Публикуван списък в АХУ и МТСП

28.05.2020

На страницата на МТСП http://seconomy.mlsp.government.bg/ и на страницата на АХУ https://ahu.mlsp.government.bg/home/ бяха публикувани и предложените от нас позиции на стоки, произвеждани от наши предприятия за предпазване от COVID19 и капацитетните възможности.... още


Какво трябва да знаем за отпуските и болничните по време на извънредно положение Отговори на най-често задаваните въпроси дават от МТСП

30.04.2020

На какъв вид отпуск имат право майките на деца, при положение, че детските градини са затворени, какви са възможностите за издаване на болничен за карантина и как ще се плащат месечните помощи за деца?... още


Предложение от НФРИ, член на НСРХУ, до Правителството за Антикризисни мерки за специализираните предприятия и кооперации, регистрирани в Регистъра на Агенцията за хората с увреждания

30.04.2020

1. Възстановяване на 100% на внесените от специализираните предприятия и кооперации осигуровки за сметка на работодателя от Агенцията за хора с увреждания на специализираните предприятия за цялата 2020 г.... още


На 24.03.2020 г. в Държавен вестник е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 (ЗМДВИП)

30.03.2020

Законът влиза в сила от 13.03.2020 г., с изключение на някои текстове за изменение на Наказателния кодекс и данъчните закони.... още


ПОКАНА за участие в Европейски форум за социално предприемачество 26-29 март 2020 г. Международен панаир гр. Пловдив, България

31.01.2020

Деветото издание на Европейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика ще се проведе в гр.Пловдив, Международен панаир, палата № 6 от 26 до 29 март 2020 г.... още


Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания

31.01.2020

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.... още


Приет е Националния план по заетостта през 2019 г.

31.01.2019

Националният план за действие по заетостта през 2019 г. беше приет от Министерския съвет.... още


Кръгла маса: „Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства“

03.12.2019

На 3 декември от 14.00 часа, в Българската търговско-промишлена палата се проведе Кръгла маса: „Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. ... още


Изложение на стоки на социални предприятия и кооперации в рамките на Втория регионален форум за социално предприемачество София.

03.12.2019

На 3 декември т.г. в София в ЦУМ беше открито Изложението на стоки на социални предприятия и кооперации в рамките на Втория регионален форум за социално предприемачество София.... още


Девето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

19.11.2019

На 19 ноември 2019 г. в София, се проведе Деветото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).... още


Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

28.10.2019

На 28 октомври в Министерство на труда и социалната политика се проведе поредното за 2019 г. заседание на Националния съвет за хората с увреждания /НСХУ/.... още


Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

07.08.2019

На 7 август се проведе редовно заседание на Националния съвет за хората с увреждания.... още


Национална програма за заетост на хора с увреждания, финансирана от Агенцията за хората с увреждания

30.07.2019

Работодателите могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят едно работно място за човек с трайни увреждания в трудоспособна възраст. ... още


Съвет за наблюдение по Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към Омбудсмана на РБългария

08.07.2019

На 8 юли 2019 година се състоя официалното конституиране на новия Съвет за наблюдение по Закона за хората с увреждания (ЗХУ) в институцията на омбудсмана на Република България.... още


Конкурси за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

01.07.2019

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурсите за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.... още


През м.юни се проведоха две заседания на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет

27.06.2019

На 06.06.2019 г. се проведе заседание на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет под председателството на зам.-председателя на МС и председател на съвета Томислав Дончев. ... още


Осми Европейски форум на социалното предпрпиемачество

31.03.2019

От 28 до 31 март 2019 г., в град Пловдив, се проведе осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество.... още


Пресконференция на 18 февруари на национално представителните организации на хора с увреждания

18.02.2019

На пресконференция пред медиите, проведена на 18 февруари т.г., национално представителните организации на хора с увреждания, изразиха безпокойство по повод действието на новата наредба за ТЕЛК и предоставените данни от Министерството на здравеопазването.... още


Среща с министъра на труда и социалната политика, относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания

18.02.2019

На 14.02.2019 г. по настояване на национално представителните организации на и за хора с увреждания, се проведе спешна среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. На срещата присъства и Лазар Лазаров – зам.-министър на труда и социалната политика.... още


Новия Закон за хората с увреждания

10.01.2019

От 01.01.2019 г. влезе в сила новият Закон за хората с увреждания. Неговото създаване възникна от необходимостта да започне реформа, съобразена и отговаряща на изискването за синхронизиране на българското законодателство с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана от Парламента още през януари 2012 г. ... още


ПОКАНА за участие в Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г. Международен панаир гр. Пловдив, България

10.01.2019

Осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество ще се проведе в периода 28-31 март 2019 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив.... още


Стартират информационни дни за представяне на процудера BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (по общ ред) със срок за кандидатстване: до 16:30 ч. на 21 май 2019 г.

10.01.2019

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Кампанията стартира от 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г. ... още


НСРХУ организира участието на членовете си в периода 31 март – 3 април 2016, Пловдив, в Петия Европейски форум за социално предприемачество

06.04.2016

... още


ПРОГРАМА на Националното изложение "Дни на равните възможности"

26.09.2013

... още


Дни на равните възможности през месец септември 2013 г.

07.07.2013

Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ), новото наименование на Асоциация “НСКИ, НФРИ и СВИКБ, съвместно със Столична община организира Национално изложение на открито „Дни на равните възможности” на 28-30 септември 2013 г. в гр.София.... още


Регионални форуми „Програми и мерки за работодатели за социално включване на хората с увреждания”

07.07.2013

Кратък преглед от проведените регионални форуми „Програми и мерки за работодатели за социално включване на хората с увреждания” по проекта „Равни възможности, реализация, развитие” на НСРХУ (асоциацията), изпълняван по ОПРЧР по схема „Съпричастност”... още


OБЯВА ЗА КОНКУРС

18.02.2013

Във връзка с изпълнението на проект с регистрационен номер BG051PO001-5.1.05-0008-С0001 по проект „Равни възможности, реализация, развитие” на НСРХУ, изпълняван по ОПРЧР... още


Покана

18.02.2013

За възлагане на обществена поръчка по чл.14 ал.5 от Закона за обществените поръчки чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет ... още


Покана

07.02.2013

За възлагане на обществена поръчка по чл.14 ал.5 от Закона за обществените поръчки чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП... още


Съобщение

07.02.2013

На основание чл.9 а., ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки оттеглям публична покана, обявена по реда на глава VIII „а“, с предмет „Организация и логистика на регионални мероприятия с обособени позиции” на проект „Равни възможности, реализация, развитие“ с код 9011723 в Портала за обществени поръчки... още


Покана

31.01.2013

За възлагане на обществена поръчка по чл.14 ал.5 от Закона за обществените поръчки чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет... още