Кръгла маса "Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България" на 19.06.2023 г. в София

На 19 юни 2023 г. в сградата на Народното събрание се проведе кръгла маса "Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България" Срещата се организира от парламентарната група на "Продължаваме Промяната - Демократична България". Участие в дискусията взеха народните представители от ПП-ДБ Васил Пандов, Елисавета Белобрадова и Росица Пандова, представители на организации на и за хора с увреждания, медии.

Участие в кръглата маса взе Е.Тодорова като представител на НСРХУ.

Целта на форума беше за пореден път да се представят  проблемите пред родителите на деца с увреждания, проблемите, които срещат хората с увреждания с комисиите при определяне на ЕР на ТЕЛК, забавянето на решенията и административното натоварване, обновените спецификации за помощни средства, приспособления и медицински изделия.

Очакваният резултат от срещата е сформирането на специфични работни групи, които ще работят по конкретни законови и подзаконови нормативни промени. Тези групи ще представляват смесени екипи от представители от законодателната власт, представители на изпълнителната власт и различни граждански сдружения, така че да се стигне до адекватни решения.

Преди събитието бе открита изложба „За всяко дете“. Изложба е организирана от Култура без граници и е насочена към обществото, което да осигури равен старт и интеграция на всяко дете за да реализира собствения си потенциал.