За НСРХУ

НСРХУ е регистрирано през 2003 г. като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в обществена полза. Съгласно Устава, основната цел на дейността на Сдружението е да се разширяват възможностите за трудова заетост на хората с увреждания, като основен начин за реализацията им и интеграцията им в обществото. В тази връзка Сдружението е насочено в две главни направления: активно участие като партньор на държавните органи при подготовката и приемането на законовите и подзаконови нормативни актове в сферата или засягащи сферата на трудовата заетост и интеграцията на хората с увреждания в обществото и второ, методическо ръководство, контрол и помощ при осъществяване на разнообразна рехабилитационна дейност.

 

Новини

Фонд „Социална закрила" ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги

14.01.2022

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира за финансиране проектни предложения на общини и частни доставчици за модернизация на материалната база на социални услуги и подкрепа на дейността на социални предприятия.... още


Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/

14.01.2022

Краен срок: 17.30 ч. на 26.04.2022 г.... още


Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

14.01.2022

Краен срок: 17.30 ч. на 21.03.2022 г.... още


Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с ув

14.01.2022

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 31.03.2022 г. за социални проекти и 17:30 ч. на 11.04.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти ... още


Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

14.01.2022

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2022 г.:... още


Промени в проект „Заетост за теб”

30.12.2021

Приети са изменения във финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост за теб” и срокът му се удължава до 30.06.2023 г.... още


Мярката 60/40 продължава и през януари и февруари 2022 г.

30.12.2021

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности и през първите два месеца на 2022 г.... още


Национално представените организации обсъдиха с министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков проблемите пред хората с увреждания

30.12.2021

Неправителствени организации, които са част от Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет проведоха среща с министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков на 19 януари т.г.... още


МТСП отличи 11 социални предприятия с Годишната награда за социална иновация

30.12.2021

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) отличи 11 социални предприятия в конкурса за Годишната национална награда за социална иновация, който се проведе за седми пореден път.... още


Подкрепа за работодателите за запазване на заетостта през 2022 г.

30.12.2021

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности и през първите два месеца на 2022 г. ... още


Декларация на национално представените организации на и за хора с увреждания по повод 3 декември –Международния ден на хората с увреждания

30.11.2021

Национално представените организации на и за хората с увреждане излязоха с декларация пред управляващите, в която заявиха готовността си за продължаване на активното си участие в създаването и реализацията на социалните политики и усъвършенстване на действащата нормативна база за промяна на социалния статус на хората с увреждания в България.... още


Правителството осигури допълнително 250 млн. лв. за запазване на заетостта на около 65 000 работници и служители по мярката 60 на 40

30.11.2021

Правителството одобри допълнителен трансфер от 250 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт.... още
Виж всички новини >>