За НСРХУ

НСРХУ е регистрирано през 2003 г. като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в обществена полза. Съгласно Устава, основната цел на дейността на Сдружението е да се разширяват възможностите за трудова заетост на хората с увреждания, като основен начин за реализацията им и интеграцията им в обществото. В тази връзка Сдружението е насочено в две главни направления: активно участие като партньор на държавните органи при подготовката и приемането на законовите и подзаконови нормативни актове в сферата или засягащи сферата на трудовата заетост и интеграцията на хората с увреждания в обществото и второ, методическо ръководство, контрол и помощ при осъществяване на разнообразна рехабилитационна дейност.

 

Новини

НОВА ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ по Националния план за възстановяване и устойчивост

07.02.2023

Краен срок: до 17.30 ч. на 15.06.2023 г.... още


МТСП обяви прием по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания

07.02.2023

Краен срок: до 17.30 ч. на 24.04.2023 г. ... още


Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

07.02.2023

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2023 г.:... още


Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/

07.02.2023

Краен срок: 17.30 ч. на 29.03.2023 г.... още


Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

07.02.2023

Краен срок: 17.30 ч. на 6.03.2023 г.... още


Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с ув

07.02.2023

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 13.03.2023 г. за социални проекти и 28.03.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти... още


Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания

07.02.2023

Краен срок: до 17.30 ч. на 21.03.2023 г. ... още


Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

07.02.2023

Краен срок: до 17.30 ч. на 27.02.2023 г. ... още


Информационна кампания на Агенцията за хората с увреждания онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите

07.02.2023

Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите.... още


Онлайн панаир „Социални предприемачи”

14.11.2022

Кога? 14-21 ноември 2022
Къде? Онлайн платфoрмата на Balkan Fair https://balkanfair.online/... още


Агенцията за хората с увреждания удължава срока за подаване на проектните предложения по Национална програма за заетост на хората с увреждания /НПЗХУ/ по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания до 31.08.2022 г.

19.08.2022

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:... още


ЕК одобри Програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г.

18.08.2022

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е официално одобрена от Европейската комисия и е първата програма в България, която получи „зелена светлина“ от Брюксел.... още
Виж всички новини >>