В периода 20-23 юни 2022 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив ще се проведе Десетото юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика.

Участие във Форума ще вземе и г-н Никола Шмит, комисар в областта на работните места и социалните права. По време на събитието ще бъдат дискутирани теми, свързани с мястото и ролята на социалната икономика за повишаване икономическата устойчивост и конкурентоспособност на българската икономика, и в контекста на европейската перспектива. Темата за социалната икономика в контекста на Европейския план за социална икономика ще бъде част от дискутираните въпроси, както и финансиране на социалното предприемачество през следващия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Плана за възстановяване и устойчивост на България. Предвижда се на Форума да се направи директна среща между компании и предприятия от реалния сектор и социалните предприятия, за да се създадат възможности за обмяна на идеи как могат взаимно да са си полезни двете страни, включително и финансово. В рамките на Европейския форум за поредна година субектите на социалната и солидарна икономика ще имат възможност да представят своята дейност (щанд и/или работилница) в палата № 11, ще бъдат създадени възможности за неформален обмен на мнения и работа в мрежа. Като успоредно събитие на форума на 20 юни 2022 г. ще се проведе на международна конференция/дискусионен на тема: „Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика“, на която ще бъдат обсъждани важни теми за развитието на социалната икономика в европейски и национален контекст. Откриването на форума ще бъде на 20 юни 2022 г., които ще се проведе в периода 20-23 юни 2022 г.