Контакти

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски " 99

тел.: 0887 213 658

e-mail: nsrhu@abv.bg