Контакти

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Адрес: гр. София, ул. Дунав № 82

тел.: 02 931 38 71

факс: 02 832 11 80

e-mail: ns_ki@abv.bg