За НСРХУ

НСРХУ е регистрирано през 2003 г. като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в обществена полза. Съгласно Устава, основната цел на дейността на Сдружението е да се разширяват възможностите за трудова заетост на хората с увреждания, като основен начин за реализацията им и интеграцията им в обществото. В тази връзка Сдружението е насочено в две главни направления: активно участие като партньор на държавните органи при подготовката и приемането на законовите и подзаконови нормативни актове в сферата или засягащи сферата на трудовата заетост и интеграцията на хората с увреждания в обществото и второ, методическо ръководство, контрол и помощ при осъществяване на разнообразна рехабилитационна дейност.

 

Новини

Онлайн панаир „Социални предприятия” на платформата на Balkan Fair Online - balkanfair.online

14.11.2023

НФРИ и МТСП организираха Онлайн панаир на социалните предприятия в дните 13-19 ноември 2023 г. на уеб платформата balkanfair.online под наименованието Онлайн панаир „Социални предприятия”.... още


Единадесети европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика на 5 - 7 октомври 2023 г.

10.10.2023

Тазгодишното издание на Единадесетия европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика се проведе в периода 05-07.10.2023 г. в НДК гр. София в рамките на Българското председателство на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация.... още


BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение"

16.08.2023

Краен срок за кандидатстване: 29.09.2023 г., 17:30 ч.... още


Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Националния план за устойчивост и развитие

02.07.2023

... още


Конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

30.05.2023

... още


Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

04.05.2023

... още


ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ по Националния план за възстановяване и устойчивост

01.03.2023

... още


BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

01.03.2023

... още


Кръгла маса "Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България" на 19.06.2023 г. в София

30.06.2023

На 19 юни 2023 г. в сградата на Народното събрание се проведе кръгла маса "Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България"... още


Национален форум "Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания" в Пловдив

30.05.2023

На 30 май 2023 г. в град Пловдив се проведе Национален форум "Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания", организиран от "Балкански институт по труда и социалната политика", ХОЛДИНГ КЦМ 2000 и подкрепата на НФРИ. ... още


НОВА ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ по Националния план за възстановяване и устойчивост

07.02.2023

Краен срок: до 17.30 ч. на 15.06.2023 г.... още


МТСП обяви прием по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания

07.02.2023

Краен срок: до 17.30 ч. на 24.04.2023 г. ... още
Виж всички новини >>