Кръгла маса „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства”

На 19 април т. г. в зала 1 на сградата на Народното събрание се състоя кръгла маса на тема „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства” под егидата на председателя на 47-о НС Никола Минчев, организирана от национално представителните организации на и за хората с увреждания (НПОХУ). Сред присъстващите бяха проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България; доц. д-р Любомир Бакаливанов заместник министър и експерти от МЗ; Владимир Афенлиев, директор на дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства” към Национална здравна осигурителна каса; Даниела Попова, началник отдел „Договаряне на помощни средства за хора с увреждания” към НЗОК; зам. министър Лазар Лазаров; Елеонора Пачеджиева, директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи”, Марин Байчев, началник на отдел „Интеграция на хората с увреждания”; доц. д-р Антон Тонев, д. м. председател и проф. д-р Асен Балтов, член на комисията по здравеопазването; Искрен Арабаджиев, председател; Деница Сачева, зам. председател; Елисавета Белобрадова, зам. председател и Георги Георгиев, член на комисията по труда, социалната и демографската политика; а също и представители на комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество; комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите; комисията за защита от дискриминация; представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания.

          В своето приветствие към участниците председателят на Народното събрание г-н Никола Мирчев подчерта, че това са проблеми, които не търпят отлагане и които са изключително важни за осигуряване на по-добра грижа и качество на живот на хората с увреждания в България, като изрази изрази увереност, че при дискусията ще се намерят най-верните решения и правилния път за това хората с увреждания в страната да получат нужните им медицински изделия и помощни средства.

По време на дискусиите беше изказана позиция, че в НЗОК няма специалисти с нужните технически познания. „Не може да бъдат смесвани категории изделия и да бъдат разпределяни между хората според тяхната възраст. Притеснява ме тази некомпетентност!”, каза още инж. Бончо Пеев, който повече от 30 години обслужва хора с увреждания. Според него е абсурдно НЗОК да се справи със задачата до 1 юли 2022 г. От своя страна доц. Борислав Иванов предложи различен поглед по темата за инвалидните колички. Тези медицински изделия не са търговски продукти, а са част от медицинската услуга, тъй като са етап от рехабилитацията. Предвижда се от 1 юли предоставянето и заплащането на медицинските изделия, приспособленията, съоръженията и помощните средства да премине от Агенцията за социално подпомагане изцяло към Националната здравна каса.

          Още по-сериозен е проблемът с липсата на система за индивидуална оценка. А това е от съществено значение за всеки, нуждаещ се от подобно помощно средство, защото то и качеството му определят начина на живот на човека. Чрез него той може да живее нормално, да работи, да се социализира. Това се случва обаче, когато инвалидната количка е съобразена изцяло с личността, която я ползва и нейните потребности.

          Притеснения има и за електронното подаване на документите, което ще откаже най-вече възрастните хора, както и непроменените списъци с вида на помощните средства и на лимитите за тях.

          Представителят на НЗОК Владимир Афенлиев призна, че все още има неизяснени неща, но институцията ще се справи и на 1 юли процесът стартира. „Процесът не е лесен, но ние положихме наистина неимоверни усилия. Искам да кажа, че електронното подаване на документите ще става чрез комисиите НЕЛК и ТЕЛК. така че хората трябва да са спокойни”. Той информира още, че НЗОК ще тества целия процес на 7 и 8 май 2022 г., за да видят как работи.

          Депутати от различни парламентарни групи, сред които и председателите на парламентарните комисии по здравеопазване и по социална политика доц. Антон Тонев и Искрен Арабаджиев, изслушаха дискусията и в края подчертаха, че ще положат усилия нещата да се променят: „Няма да позволим да не се случва нищо. Ще следим процесите отблизо и ще наблюдаваме работата на междуведомствената комисия.

          Омбудсманът Диана Ковачева отбеляза, че трябва да се подготви договарянето на стойността, до която НЗОК ще плаща медицинските изделия. „Трябва да се предвидят механизми за ефективен контрол върху качеството на медицинските изделия, все още не е изяснен и въпросът с експлоатационните срокове на медицинските изделия, остава нерешен”, посочи тя. Ковачева констатира, че все още не е изяснен въпросът с експлоатационните срокове на медицинските изделия; нерешен е и проблемът с механизмите, по които ще се актуализират списъците с тях и добави, че е сезирала министъра на здравеопазването, както и парламентарните комисии по здравеопазване и по труда и социалната политика във връзка с изтеклите решения на ТЕЛК след прекратяване на извънредната епидемична обстановка: „Много хора с ТЕЛК решения остават без права, защото решенията на ТЕЛК, които изтичат до 31 март, са продължел с три месеца, но изтеклите на 1 април, са прекратени веднага и пациентите на практика остават без права. Най-ранните дати за удължаване на решенията са през май. Ковачева препоръча да се удължи срокът на ТЕЛК решенията с три месеца и смята, че издаването на декларации при ТЕЛК трябва да става автоматично, за да няма подобни проблеми.