Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 7 август се проведе редовно заседание на Националния съвет за хората с увреждания. На заседанието бяха обсъдени и приети проекти на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.