Информационна кампания на Агенцията за хората с увреждания онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите

Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите. Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмите, както и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения. Информационните сесии ще се проведат, както следва:

 • Програма за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания на 16.02.2023 г. от 10:00  ч.;
 • Програма за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания на 06.02.2023 г. от 14:00  ч.;
 • Програма за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания на 15.02.2023 г. от 10:00  ч.;
 • Програма за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания на 17.02.2023 г. от 10:00 ч.;
 • Програма за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти на 21.02.2023 г. от 14:00  ч.; 

    Всяко  едно от информационните събития включва:

 • Представяне на Програмата – Презентация.
 • Въпроси и отговори.
 •     При проявено желание за участие можете  да заявите своето намерение на следните имейл адреси на Агенцията, съобразявайки се с горецитираните срокове на всяка една от програмите:

  Програма „Рехабилитация и интеграция“: ahu_npo@mlsp.government.bg

  Програма „Самостоятелна стопанска дейност“: ahu_ssd@mlsp.government.bg

  Програма „Социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации“: ahu_stn@mlsp.government.bg и ahu_sn@mlsp.government.bg

  Програма „Центрове за защитена заетост“: ahu_ssd@mlsp.government.bg

  Програма „Достъпна архитектурна среда“: ahu_dostap@mlsp.government.bg

  На заявилите интерес, допълнително ще им бъде изпратен имейл с линк за включване в мероприятието „Ден на отворените врати“.