Микрокредити до 50 000 евро за социални и стартиращи предприятия по инструмент, финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси

Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро със срок на изплащане до 10 години. Това е възможно благодарение на финансовия инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“, реализиран от Фонда на фондовете със средства на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Кредитите ще се отпускат при по-нисък лихвен процент, по-малки изисквания за обезпечения и възможност за гратисен период. От него ще могат да се възползват и хора с увреждания, безработни повече от шест месеца и младежи до 29 години. Облекчените условия на микрокредитиране са възможни, след като Фондът на фондовете проведе обществена поръчка за посредник, спечелена от УниКредит Булбанк. В резултат на това е сключено споразумение между банката и Фонда на фондовете за гаранции на стойност 5 млн. лв. На базата на гаранционното покритие се очаква банката да отпусне микрокредити със собствени средства на стойност 25 млн. лв. Желаещите да получат заеми по облекчените условия трябва да кандидатстват в УниКредит Булбанк. Фондът на фондовете вече изпълнява инструменти за микрокредити със споделяне на риска, които се отпускат от Първа инвестиционна банка, „Микрофонд“ АД и „СИС Кредит“ АД. От него могат да се възползват хора с увреждания, безработни и лица до 29 години, които искат да реализират бизнес идеята си.