Дни на равните възможности през месец септември 2013 г.

Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ), новото наименование на Асоциация “НСКИ, НФРИ и СВИКБ, съвместно със Столична община организира Национално изложение на открито „Дни на равните възможности” на 28-30 септември 2013 г. в гр.София., в рамките на проект „Равни възможности, реализация, развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд.

В изложението неправителствени организации, специализирани предприятия и хора с увреждания ще имат възможността да демонстрират стоки и услуги; умения и таланти. По време на събитието ще бъдат представени:

 организации работещи в подкрепа на хората с увреждания;

 организирани работилници „Аз мога“, където да се демонстрират таланти и умения от самите лица;

 предприемачи, които са хора с увреждания и развиват частен бизнес;

 други субекти на социалната икономика, в това число специализирани предприятия и кооперации.

Предвид обстоятелството, че започна ваканционния летен сезон, екипът по проекта се обръща към членовете на Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания (колективните членове на НФРИ, НС на КИ и СВИКБ) до 20 юли 2013 г. да вземат решение дали ще се включат в изложението, като попълнят регистрационния формуляр и го изпратят на мейла nsrhu@abv.bg или nfri@abv.bg или ns_ki@abv.bg за да бъде изпратена по-подробна информация. За контакти: Стела Костова – 0884 000 881 или Симона Генчева

Моля изпратете попълнената форма до 20.07.2013 г.

Регистрационна форма ТУК.

Форма за фирмена информация ТУК.