Стартират информационни дни за представяне на процудера BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (по общ ред) със срок за кандидатстване: до 16:30 ч. на 21 май 2019 г.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Кампанията стартира от 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София. Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график: • Варна – 15 януари 2019 г. (вторник), в зала на хотел „Черно море“ от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) • Русе – 16 януари 2019 г. (сряда), в Пленарна зала на Община Русе от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) • Монтана – 17 януари 2019 г. (четвъртък), в залата на Общински младежки дом от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) • Стара Загора – 29 януари 2019 г. (вторник), в залата на Общински съвет-Стара Загора от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) • Пловдив – 30 януари 2019 г. (сряда), в зала „Пълдин“ в хотел "Санкт Петербург", от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) • Благоевград – 31 януари 2019 г. (четвъртък), в зала „22 септември“ - Община Благоевград, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) • София – 04 февруари 2019 г. (понеделник), в зала „Диамант“ в х-л „Рамада“, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) По долу в рубриката „Проекти и програми” са условията за кандидатстване по схемата.