Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“.

Във връзка с обявения от Агенцията за хората с увреждания конкурс за финансиране на проекти по Национална програма за заетост на хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“. Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмата чрез презентация, както и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения. Събитието ще се проведе на 18.02.2021 г. от 10:00 часа. При проявено желание можете да заявите своето намерение за участие на следния имейл адрес на Агенцията, съобразявайки се с горецитирания срок: ahu_zaetost@mlsp.government.bg. На заявилите интерес, допълнително ще им бъде изпратен имейл с линк за включване в мероприятието „Ден на отворените врати“. За участие в събитието е необходимо използване на компютър с камера или смартфон и предварително да бъде изтеглена програмата „Zoom“.