Какво трябва да знаем за отпуските и болничните по време на извънредно положение Отговори на най-често задаваните въпроси дават от МТСП

На какъв вид отпуск имат право майките на деца, при положение, че детските градини са затворени, какви са възможностите за издаване на болничен за карантина и как ще се плащат месечните помощи за деца? Това са сред са най-често задаваните въпроси на колцентъра на МТСП, съобщиха от пресцентъра на министерството. Ето какви разяснения дават от ведомството за ползването на отпуск: На какъв вид отпуск имат право майките на деца, при положение, че детските градини са затворени? При затворени детски градини и училища, майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му, има право по своя преценка да ползва платен или неплатен отпуск. В този случай работодателят е длъжен да разреши ползването на отпуска. Същите права има и работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му. Могат ли работниците и служителите да бъдат принуждавани да ползват неплатен отпуск? Работодателите не могат да принуждават служителите си да ползват неплатен отпуск. Неплатен отпуск може да се ползва само когато работникът или служителят е поискал това. По време на извънредното положение работодателите имат право едностранно да предоставят ползването на половината от платения годишен отпуск. Работниците и служителите имат ли право на допълнителен отпуск във връзка с извънредното положение? Законът за мерките и действията по време на извънредното положение не предвижда нов вид "допълнителен" отпуск. Какви са правата на работниците и служителите да ползват платен годишен отпуск? Работниците и служителите имат право да ползват платен годишен отпуск без разрешение от работодателя само ако попадат в обхвата на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и попадат сред следните категории: бременна работничка или служителка, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст; работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; трудоустроен работник или служител; работник или служител, който страда от заболяване (исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване, захарна болест. Всички останали работници и служители ползват платен годишен отпуск с разрешение от своя работодател. От МТСП дават пояснение и по друг често задаван въпрос: Имат ли право на обезщетение за безработица съкратените от работа поради намаляване на работата заради коронавируса? Съгласно Кодекса за социално осигуряване право на парично обезщетение за безработица имат хората, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта; не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168; не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на трудa. Какви са възможностите за издаване на болничен за карантина? Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст се полагат до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството. Парично обезщетение за временна неработоспособност поради карантина или отстраняване от работа по предписание на здравните органи се изплаща за: времето, за което осигуреният е под карантина; времето на отстраняване от работа, ако осигуреният не може да бъде трудоустроен на друга подходяща работа през това време, но за не повече от 90 календарни дни през една календарна година. Как ще се плащат месечните помощи за деца? Отпуснатите помощи, срокът на които изтича между 01.02 и 13.03 или до края на срока на извънредното положение, се удължават служебно до края на месеца, в който изтича срокът на извънредното положение. От МТСП напомнят, че консултации по време на извънредното положение могат да бъдат потърсени на безплатната телефонна линия 0800 88 001.