Пресконференция на 18 февруари на национално представителните организации на хора с увреждания

На пресконференция пред медиите, проведена на 18 февруари т.г., национално представителните организации на хора с увреждания, изразиха безпокойство по повод действието на новата наредба за ТЕЛК и предоставените данни от Министерството на здравеопазването. След предоставена от Министерството на здравеопазването информация и направения от национално представителните организации анализ се получава една доста притеснителна картина, далеч от тази, която се артикулира в медиите. Броят на ТЕЛК-овете, издадени на лица над 16-годишна възраст, са над 35 000, като 66,3% запазват степента си на увреждане, при 14,5% от хората тя преминава в повисока степен на увреждане, а 19,2% са загубили правата си. По отношение на лицата под 16-годишна възраст бе оповестено, че издадените ТЕЛК-ове са над 3500, като 65,1% са запазили степента на увреждане, а 15% са загубили правата си. Изложени бяха, представените на МЗ, предложения на национално представителните организации относно промени в Наредбата за медицинска експертиза и позицията, относно пропуски в действащия Закон за хората с увреждания.