„Flourish” – международен проект за иновациите в модерните предприятия

На 20 октомври в „София Хотел Балкан” бе проведена заключителна конференция на международния проект „FLOURISH”. На срещата присъстваха представители на неправителствения, правителствения и бизнес сектор, които са заинтересувани от развитието на малки и средни предприятия. Конференцията протече през целия ден, като в сутрешната сесия бяха представени резултатите от проекта, а в следобедната сесия форумът бе надграждащо обучение в меки компетенции и разчупване на стереотипи като практически семинар. Проведени бяха дискусии за устойчивост на бизнеса в днешните условия в посока търсене и прилагане на нови продукти, инструменти, технологични решения, организационни процеси и т.н. Част от тези дейности се свеждат до намирането на отговори на въпросите как да се организират, мобилизират и контролират материалните ресурси, знанията и човешките ресурси с цел генериране на нови продукти и услуги. В много от големите европейски организации внедряването на иновации е залегнало в стратегическите цели на предприятието. Организациите имат изготвени планове и заделени ресурси за създаване, прилагане и верифициране на иновации. Малките и средни предприятия, обаче често са възпрепятствани при внедряването на иновации, поради действителен или предполагаем дефицит на ресурси. По тази причина консорциум от 6 организации от 5 европейски държави в рамките на проект FLOURISH работи по изготвяне на програма, която да подпомогне и улесни внедряването на иновации в малките и средни предприятия, базирано на коучинг методология. Т.е. „партньорство между коуч и клиент (индивидуален или екип) в процес, който провокира размисъл и креативност и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал”. В случая целта на иновационния коучинг е да улесни процеса на иновация, от вдъхновяването на идеи до разработването на колективни проекти и комерсиализацията на получените продукти и услуги.