Национален форум "Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания" в Пловдив

На 30 май 2023 г. в град Пловдив се проведе Национален форум "Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания", организиран от "Балкански институт по труда и социалната политика", ХОЛДИНГ КЦМ 2000 и подкрепата на НФРИ.

Фокусът на събитието бяха хората с увреждания като потенциал на българския пазар на труда, както и държавните механизми за насърчаване и подпомагане на бизнеса за създаване на работни места за хора с увреждане.

Събитието събра на едно място зам. министъра на труда и социалната политика; директори на дирекции в Министерството на труда и социалната политика, Агенция за хора с увреждания, Национална федерация на работодателите на хората с увреждания, Агенция по заетостта, Съюз на инвалидите в България, Национален съюз на кооперациите на хората с увреждания, Управляващ орган на Програма "Развитие на човешките ресурси", Българска стопанска камара; местни власти; представители на образованието и бизнеса. Участие от НФРИ взеха Елка Тодорова,председател на УС на НФРИ и управители на фирми на хора с увреждания, членове на федерацията.

Иван Нейков изтъкна как държавата губи от това, че хората с увреждания са потенциал, който не се използва за привличането им в различни производствени процеси. Заети в трудовия пазар, те биха станали данъкоплатци и съответно с осигурителни вноски към бюджета.

Министър Клисурска говори за политиките на МТСП и оперативните програми като възможности за бизнеса да наемат хора с увреждания.

Проф. Йорданов изтъкна, че при кандидатстване по програмите на АХУ, хората с увреждания имат затруднения при изготвянето на проекти.

На форума бе представен и добрият пример – дружеството „Стопански дейности КЦМ“, член на НФРИ, което 20 години създава устойчиви работни места за хора с увреждания. То е обособено като отделно предприятие към голямата корпорация Холдинг КЦМ 2000. Към момента в "Стопански дейности КЦМ" работят 92 човека. 50 % от тях са с увреждания и са получили достойно право на труд в лицето на дружеството. „Ние сме изключително удовлетворени. Това е част от нашата корпоративна социална отговорност - да помогнем и дадем възможност за достоен труд и достойно заплащане. Това е един много успешен работен модел и смятам, че големите корпорации трябва да последват този наш модел“, каза Румен Цонев, главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Холдинг КЦМ.

В рамките на програмата имаше изказвания и дискусия относно сътрудничеството на държавата и бизнеса за осигуряване на заетост на хората с увреждания и ролята на големите корпорации за създаване на работни места за хора с увреждания.

На финала на събитието участниците се обединиха около обща декларация до Правителството на Република България относно съвместни действия на държавата и бизнеса за създаване на устойчива заетост за хора с увреждане.

Преди събитието на 25 май 2023 г.  в Зала 1 на Холдинг КЦМ 2000 бе открита изложба „Лица“ по повод 20 годишния юбилей на „Стопански дейности КЦМ“. Дружеството, което е част от ХОЛДИНГ КЦМ 2000, поддържа и развива работни места, подходящи за хора с увреждания, и подпомага тяхното ефективно интегриране. Изложба „Лица“ е посветена на хората, които работят в „Стопански дейности КЦМ“, акцентирайки върху човешкото лице на бизнеса. Откриването бе емоционално, а работещите с вълнение откриваха лицата си върху изложените платна.