Начало на съвместна работа за решаване проблемите на хората с увреждания в областта на медицинската експертиза

Към Министерството на здравеопазването (МЗ) ще бъде създадена работна група за предприемане на конкретни действия по проблемите на хората с увреждания по различните казуси с експертните решения на ТЕЛК. Решението беше взето след проведената работна среща между министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, заместник министрите доц. д-р Любомир Бакаливанов и д-р Петър Грибнев, и членове на национално представителните организации на и за хората с увреждания на 20.01.2022 г.

В работната група ще бъдат включени експерти от министерствата на здравеопазването, на труда и социалната политика, на транспорта и съобщенията, НЗОК, ТЕЛК, НЕЛК и представители на национално представителните организации на и за хората с увреждания.

 По време на срещата бяха обсъдени промените в Закона за хората с увреждания, които влизат в сила от 2022 година. Те предвиждат дейностите по предоставяне и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания да преминат изцяло към НЗОК.

МЗ е отворено към всички предложения, които ще подкрепят по-доброто бъдеще на хората с увреждания, посочи министърът на здравеопазването. „По тази причина чрез сформирането на работната група ще чуем повече мнения, а тези от тях, около които се обединим, че са градивни, следва да изведем до работещи решения. Целта е и в тази област да станем една по-европейска държава, грижеща се за своите граждани с увреждания”, каза проф. Асена Сербезова.