ПОКАНА за участие в Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г. Международен панаир гр. Пловдив, България

Осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество ще се проведе в периода 28-31 март 2019 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив. Проявата се организира от Европейската комисия, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (CECOP), Министерството на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, Агенцията за хората с увреждания, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската стопанска камара, водещи неправителствени организации, защитаващи правата на хората с увреждания. Темата на осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество е „Екосистемата на социалното предприемачество“. За първи път в Европа ще бъдат представени на регионално, национално и европейско равнище осемте елемента на екосистемата на социалното предприемачество в множество събития в богатата програма на форума. Социалното предприемачество ще бъде представено заедно с публичните и частни малки средни и големи предприятия, които чрез дейността си, чрез резултатите от политиката си за корпоративна социална отговорност взаимодействат и подпомагат развитието на социалното предприемачество.