Национално представените организации обсъдиха с министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков проблемите пред хората с увреждания

Неправителствени организации, които са част от Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет проведоха среща с министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков на 19 януари т.г. По време на разговора бяха обсъдени възможности за повишаване на ефективността на политиката за социално включване на хората с увреждания и създаване на условия и механизъм за координация и контрол на хоризонталните политики за хората с увреждания. „Ще положим усилия социалните услуги и ресурсът, с който държавата подкрепя хората с увреждания, да се насочва към тези, които се нуждаят в най-голяма степен от тях“, каза министър Георги Гьоков. Той потвърди ангажимента на правителството за създаване на Държавна агенция за хората с увреждания. Сред темите на разговора бяха още възможностите за насърчаване на заетостта на хората в неравностойно положение и за намаляване на текучеството на професионалистите в социалните услуги.