Декларация на национално представените организации на и за хора с увреждания по повод 3 декември –Международния ден на хората с увреждания

Национално представените организации на и за хората с увреждане излязоха с декларация пред управляващите, в която заявиха готовността си за продължаване на активното си участие в създаването и реализацията на социалните политики и усъвършенстване на действащата нормативна база за промяна на социалния статус на хората с увреждания в България. На 3 декември, когато се отбелязва Международния ден на хората с увреждания, организациите призоваха за: ● Осигуряване на качествена подкрепа във всички области за постигане на нормални стандарти на живот за хората с увреждания; ● Пълна реформа в ТЕЛК и приемане на нов модел за оценка на увреждането, възможностите и потребностите, отчитащ комплекс от разнообразни фактори и гарантиращ по-висока степен на социално приобщаване на хората със специфични възможности; ● Повишаване ефективността на здравната система чрез: своевременна медицинска профилактика, качествено и достъпно лечение, осигуряване на безплатни лекарствени средства и медицинска рехабилитация; ● Промяна на модела за предоставяне на помощни средства, медицински изделия и приспособления и приемане на стандарти, гарантиращи тяхното качество; ● Повишаване качеството на приобщаващото образование; ● Повишаване на ресурса за подкрепа на работещите хора с увреждания и техните работодатели; ● Значимо завишаване стандартите за финансиране на социалните услуги, с цел създаване на качествена подкрепа за хората с увреждания; привличане на качествени професионално подготвени специалисти; преодоляване на високата инфлация, завишените цени на горива и ел. енергия и разработване на карта за оптималното им разпределение в страната; ● Подобряване на архитектурната, транспортна и комуникационна среда; ● Повишаване доходите на хората с увреждания, гарантиращи достоен живот, лечение и рехабилитация; ● Създаване на условия и механизъм за координация и контрол на хоризонталните политики за хората с увреждания и създаване на Държавна агенция за хората с увреждания; ●Промяна на режима на поставяне под запрещение на хората с увреждания с цел осигуряване на право на избор.