Работна среща на експерти от Министерството на труда и социалната политика и национално представителни организации на и за хора с увреждания във връзка с преобразуването на Агенцията за хората с увреждания в Държавна агенция за хората с увреждания

На 12 май 2022 г. се проведе работна среща на експертно ниво в която взеха участие експерти от МТСП и от национално представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с доклад на МТСП за преобразуване на Агенцията за хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика в Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет и определяне на приемници на основната изпълнителна дейност на Агенцията за хората с увреждания. Бяха представени и обсъдени становището на министерството и становища на някои от национално представителните организации.