Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2022 г.: 1. Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Краен срок: 31.03.2022 г. за социални проекти и 11.04.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти 2. Конкурс за проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Краен срок: 21.03.2022 г. 3. Конкурс за проекти за създаване на центрове за защитена заетост. Краен срок: 26.04.2022 г. 4. Конкурс за проекти за обичайни работодатели по Националната програма за заетост на хора с увреждания. Краен срок: 18.04.2022 г. 5. Конкурс за проекти за "Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания". Краен срок: 22.03.2022 г. 6. Конкурс за проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания Краен срок: 14.03.2022 г. Към сайта на АХУ https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6