Изложение на стоки на социални предприятия и кооперации в рамките на Втория регионален форум за социално предприемачество София.

На 3 декември т.г. в София в ЦУМ беше открито Изложението на стоки на социални предприятия и кооперации в рамките на Втория регионален форум за социално предприемачество София. Участие в изложението взеха предприятията-членове на федерацията - „ГИП-София” ЕООД - София, „Мир-И” ЕООД - Етрополе, „Велдия Дизайн” ЕООД - София, „Видеа маркет” ЕООД - София, „Глобал Консулт БГ” ЕООД - София, „Савина – Събина Данева” ЕТ - Ямбол, „Работоспособни.бг” ЕООД - София и „Тотал Ел Си” ЕООД - София.