НСРХУ организира участието на членовете си в периода 31 март – 3 април 2016, Пловдив, в Петия Европейски форум за социално предприемачество

НСРХУ организира участието на членовете си в периода 31 март – 3 април 2016, Пловдив, в Петия Европейски форум за социално предприемачество