Кръгла маса: „Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства“

На 3 декември от 14.00 часа, в Българската търговско-промишлена палата се проведе Кръгла маса: „Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства“, част от Втория регионален форум за социално предприемачество, София. Зам.-министър Петрова представи нови мерки и инициативи, развиващи цялостната рамка на политиката по социална и солидарна икономика. „В момента се разработва електронна платформа, чрез която социалните предприятия ще могат да контактуват с техни сродни фирми в Европейския съюз, да обменят добри практики и да се кооперират. Изграден е Регистър на социалните предприятия към МТСП, като е регистрирана и сертификатна марка „Продукт на социално предприятие“, каза Петрова.