Десето юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика

В периода 20-23 юни 2022 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив, палата 11, се проведе Десетото юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика, НС на ТПК и организационен комитет.

         

          Десетото издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарната икономика, под наслов „Справедлива, адекватна и трансформираща икономика“, се откри в Международния панаир в Пловдив от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова. Гост беше еврокомисаря по работни места и социална права г-н Никола Шмит. Той акцентира върху ролята на социалната икономика и социалните предприятия за осъществяване на плавен демографски и екологичен преход в условията на цифровизация на икономиката. „Преминахме през ковид кризата, в която стана ясно колко важна е социалната отговорност. Сега отново сме в криза, защото има война в Европа. Социалната икономика и социалните предприятия имат възможност да помогнат на бежанците да им осигурят жилища, работа“, каза той.  Никола Шмит подчерта, че кооперативите и социалните предприятия могат да са значим фактор за насърчаване на цифровата трансформация.

          В проведената кръгла маса на високо равнище „Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика“ участваха представители на Европейската комисия и държавни институции, международни експерти, бизнес, неправителствени организации, местни власт, омбудсмана Диана Ковачева.

          В рамките на събитието бяха дискутирани теми за ролята на социалната икономика за постигане на устойчив и включващ икономически и социален растеж. Участие в тях взеха представители на български и европейски институции, специалисти от научни институции, неправителствени организации и представители на конвенционалния бизнес. Темата за социалната икономика в контекста на Европейския план за социална икономика беше част от дискутираните въпроси, както и финансирането на социалното предприемачество през следващия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Плана за възстановяване и устойчивост на България, които бяха представени от зам.-министъра на труда и социалната политика Иван Кръстев.

 

          По време на Церемонията по връчване на традиционната награда за заслуги за развитието на европейското социално предприемачество „Стилиян Баласопулов“, председателите на НС на КХУ Маринела Ангелова и на НФРИ, Елка Тодорова получиха признание за дългогодишните и последователни заслуги за развитието на европейското социално предприемачество.

         

          В Изложението на продукти и услуги на субектите на социалната и солидарна икономика в рамките на Европейския форум се включиха над 100 социални предприятия, кооперации и неправителствени организации от страната и чужбина.