Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2021 г.: 1. Конкурс за проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания Краен срок: 24.02.2021 г. 2. Конкурс за проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Краен срок: 25.02.2021 г. 3. Конкурс за проекти за "Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания". Краен срок: 04.03.2021 г. 4. Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Краен срок: 19.03.2021 г. за социални проекти и 29.03.2021 г. за стопански (инвестиционни) проекти 5. Конкурс за проекти за създаване на центрове за защитена заетост. Краен срок: 05.04.2021 г. Към сайта на АХУ https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6